تصویر ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت صادر شده توسط بانک تجارت برای سرمایه گذار پروژه به ارزش 27 میلیارد و 500 میلیون ریال

سرمایه گذاری در پروژه های اقتصادی فناورانه و صادراتی همراه با ضمانت سرمایه گذاری

طرح ۱- سود سالانه ۳۶% و پرداخت در بازه های ۳ماه و تسویه کامل در ماه ۱۲ام

طرح ۲- سود سالانه ۴۸% و پرداخت در بازه های ۶ماه و تسویه کامل در ماه ۱۲ام

طرح ۳- سود سالانه ۵۴% و پرداخت سود و تسویه کامل در انتهای ماه ۱۲ام

طرح ۴- سود سالانه 8% ارزی برای سرمایه گذاری به صورت ارزی

حداقل سرمایه گذاری ریالی ۵۰میلیون تومان
حداقل سرمایه گذاری ارزی معادل ۵هزار دلار

✅ بدون ریسک و با کسب منفعت در توسعه اقتصاد دانش بنیان مشارکت نمایید و با اقتصاد نفتی و رانتی مبارزه کنیم،
✅ نخبگان برای مردم ، مردم برای نخبگان

Fahaad.ir
+989126813640