سوالات مرتبط با پروژه در دو حوزه شرعی بودن و نحوه تضمین سرمایه گذاری است:

? تضمین سرمایه گذاری به چه نحو است؟

برخلاف سرمایه گذاری در بورس که خطر از بین رفتن سرمایه وجود دارد، در این پروژه ضمانت نامه بانکی بنام سرمایه گذار برای سرمایه گذاری بالای یک میلیارد تومان و سفته برای سرمایه گذاری کمتر از یک میلیارد تومان صادر می شود.

? اگر سرمایه گذاران کمتر از یک میلیارد تومان در کنار هم قرار گرفته و با تشکیل تیم سرمایه گذاری، بالای یک میلیارد تومان سرمایه گذاری نمایند امکان دریافت ضمانت نامه بانکی وجود دارد؟

بله، عزیزان می توانند با افراد مورد اعتماد خود یک تیم سرمایه گذاری با مجموع حداقل ۱ میلیارد تومان تشکیل داده و نماینده خود را جهت صدور ضمانت نامه معرفی نمایند. در این صورت ضمانت نامه بانکی بنام نماینده صادر می شود.

? آیا سفته های اعطاشده به سرمایه گذاران مانند ضمانت نامه بانکی قابل اتکا و نقد شونده است؟

در واقع دوستان مانند توضیح داده شده در بند قبل(۲)، مجموعه فحاد را به عنوان نماینده انتخاب نمودند. ضمانت نامه بانکی برای مجموعه صادر می شود. براین مبنا، پشتوانه سفته صادره همان ضمانت نامه بانکی صادر شده است.

? ضمانت نامه بانکی چیست؟

به صورت خلاصه بانک ضامن سرمایه پذیر می شود و اگر سرمایه پذیر نتواند تعهد خود را انجام دهد، بانک تعهدات مالی او را پرداخت می نماید. و سپس در فرایند دیگری مطالبات خود را از سرمایه پذیر پیگیری می نماید.
به همین علت جهت صدور ضمانت نامه از سرمایه پذیر وثایق ملکی لازم، کارمزد به مقدار ۲% ارزش ضمانت نامه صادره را دریافت میکند؛ بیشتر:
https://www.banksepah.ir/296/ZemanatName.aspx

? از نظر شرعی آیا صحیح است که اصل سرمایه سرمایه گذار تضمین می شود؟ آیا نباید در سود و زیان باشد؟اینکه درصد اضافه شدن بر سرمایه را بیان میکنید آیا صحیح است؟

متن قرارداد مبتنی بر قرارداد بیع(خرید و فروش) است و نه مشارکت؛
شما کالایی را به صورت نقدی و با قیمت x خرید میکنید و به صورت قسطی با قیمت x+36%x فروخته می شود.
و مناسب است اشاره شود که قرارداد توسط افراد متدین آشنا به حقوق تجارت نگارش شده است.
در هر صورت جهت اطمینان بیشتر میتوانید از دفتر مرجع خود جویا شوید.

◀️ امکان حضور با حداقل ۵۰ میلیون تومان در پروژه؛
هم کسب منفعت با تضمین سرمایه گذاری و هم توسعه بازار محصولات ایرانی؛
افزایش تولید و توسعه بازار دو مقوله در هم تنیده اند …