امکان سرمایه گذاری ارزی و کسب سود ارزی در پروژه های صادراتی فراهم شد.

با سود سالانه ۱۰% و ضمانت شده